Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku
  • İthalat ve ihracata konu eşyada fikri mülkiyet haklarının korunmasına hizmet eden Gümrük Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde fikri ve sınai hakların ihlali şeklindeki iddiaların çözümüne yönelik hukuki sürecin en iyi şekilde yönetimi ve paralel ithalat konusu uyuşmazlıkların çözümü ile ;

  • Fikir ve sanat eserleri konusunda eserden doğan haklar,

  • Patent ,faydalı model, marka konularında başvuru ,tescil işlemleri vb. ile ,

  • Tasarım, lisans, ticaret ünvanı, ticari sırlar vb. diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlallerine karşı uyuşmazlıklarda en iyi sonucu alabilmek için koruma ve zararın tazmini halinde ileri sürülebilecek talepler ve açılabilecek davalar konusunda etkin hukuki destek sağlanmaktadır.