Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Eşya hukuku medeni hukukun , kişilerin eşya( mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır. Eşya hukukunun konusunu ‘ayni haklar’, ‘zilyetlik’ ve ‘tapu sicili’ kurumları teşkil etmektedir.

Bu doğrultuda ;

  • Mal olarak nitelendirdiğimiz ve taşınır - taşınmaz diye ayırdığımız malvarlığı değeri olan nesneler üzerinde zilyetlik durumu ile bundan doğan zilyetliğin kazanılması, korunması vb. şekildeki ihtilaflar,
  • Taşınmazların kütüğe geçirilmesi, taşınmazlar üzerindeki hakların tapu kütüğüne yazımı sorunları vb. işlemlerden doğan ihtilaflar,

  • Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetinde paydaşlıktan doğan ihtilaflar ile taşınmaz mülkiyetinde mülkiyetin kazanılması sorunu,

  • Taşınmaz Mülkiyetinin özel bir çeşidi olarak kat mülkiyeti konusunda ; Kat mülkiyeti, toplu mülkiyet, devre mülk gibi alanlar ve bu alanlarda doğan ihtilaflar,

  • Taşınır ve taşınmazların rehini ,sınırlı ayni haklara ilişkin işlemlerin yapılması ile eşya hukuku alanındaki diğer tüm uyuşmazlık ve dava konularında en iyi sonucu alabilmek için etkin hukuki destek sağlanmaktadır.