İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku; Hizmet sözleşmesine dayalı biçimde çalışanlarla çalıştıranlar ve bunların örgütleri ile devlet arasında bu çalışmaya yönelik ilişkiyi düzenleyen kurallar bütününü kapsayan özel bir hukuk dalıdır.

Bu çerçevede ;

  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması doğrultusunda iş sözleşmelerinin hazırlanması ,işyeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi hukuki danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte,
  • iş hayatının devamı içinde işveren değişikliği, işyeri devri vb. ile iş sözleşmesinin sona ermesinde sözleşmenin feshi, süresinin bitmesi ,işten çıkarma vb. gibi konulardan doğan uyuşmazlıkların alternatif barışçıl çözüm yolu ile bu gerçekleşmediği durumda dava aşamasındaki sürecin yürütülmesi,

  • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklanan idari işlemler ve davalar ile,

  • İş hukuku alanındaki diğer tüm uyuşmazlık ve dava konularında en iyi sonucu alabilmek için etkin hukuki destek sağlanmaktadır.