Dava Takibi

Dava Takibi

Müvekkillerimize , mahkemelerin ve temyiz makamlarının her derecesinde aşağıda örnek sayılan hukuk dalları da dahil olmak üzere geniş bir alanda dava takibi konusunda hizmet verilmektedir.

  • Tazminat hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,

  • İş hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,

  • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslararası ihtilaflar,

  • Fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,

  • Gayrimenkul ihtilafları