Ceza Hukuku

Vergi ve Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar

Ceza Hukuku, devletin ceza yaptırımı tehdidi ile uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir veya yasakları kapsayan hukuk kurallarını ve aynı zamanda bu kuralları inceleyen bilim dalını ifade etmektedir. Ceza kuralları iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı, emir veya yasaklanmış fiiller teşkil eder. Bu kısım ceza hukuku kurallarının ‘suç’ bölümünü meydana getirir .İkinci kısım ise, emir veya yasaklanmış fiilleri işlemenin hukuki neticelerini tayin eder. Bu bölüm de ceza kurallarının müeyyide(yaptırım) kısmını teşkil eder.

Modern ceza hukukunda tek yaptırım failin kusuruna göre verilen ceza değildir. Cezanın yanı sıra failin tehlikeliliği esasına dayanan güvenlik tedbirleri de vardır.

Günümüz modern ceza hukukunun amacı, insanların toplum içerisinde birlikte yaşamaları için gerekli olan ve toplum, özellikle birey bakımından çok önemli bulunan yaşam, sağlık, özgürlük ve malvarlığı gibi hukuksal değerleri koruyarak bireylerin güvenli, sağlıklı, özgür ve demokratik bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

  • Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatında düzenlenen kaçakçılık fiilleri kapsamındaki suçlardan kaynaklanan ceza davaları,
  • Vergi mevzuatından kaynaklanan vergi kaçakçılığı suçlarında hapis cezası gerektiren adli nitelikteki vergi suç ve cezalarından doğan ceza davaları

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre gümrük görevlileri hakkında yapılan takibatlar ,

  • Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri hakkında mesleki faaliyetlerini icraları esnasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu , Gümrük Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlara iştirak ettikleri iddia edilen fiiller kapsamında yapılan takibatlar ile,

  • Ceza hukuku alanındaki diğer ihtilaf konularında soruşturma , kovuşturma ve infaz aşamasına kadar olan tüm safhalarda / davaların yürütülmesinde gerek Sulh Ceza Hakimliği, gerekse Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde şüpheli / sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hukuki sürecin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla etkin bir şekilde hukuki destek verilmektedir.