Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku; Medeni Hukukun kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Konusu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri ve sona ermesidir. Bir borcun doğmasına sebep olan olgular borcun kaynaklarını oluşturmakta olup esas olarak sözleşmeden doğan , haksız fiilden doğan ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede;

Borçlar hukuku genel kısmı sözleşmeden doğan borç ilişkileri için ; sözleşmelerin kurulması, geçerliliği, sona ermesi vb. hallerinin yanı sıra haksız fiil sorumluluğundan ,sebepsiz zenginleşmeden doğan ihtilaflar içinde düzenleyici hükümler içerir. Özel kısımda ise özel borç ilişkileri başlığı altında toplanan çeşitli sözleşme tipleri düzenlenmiştir. Taşınır ve taşınmaz satışına ilişkin sözleşmeler, kira sözleşmeleri, alım –satım-devir sözleşmeleri, Eser sözleşmesi ( inşaat vb.) ,vekalet sözleşmesi, şahsi teminat sözleşmeleri (Kefalet) vb. için detayların düzenlendiği hükümler yer alır.

Borçlar Kanununda düzenlenmeyen ama uygulamada sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanarak gelişen karma sözleşmelerde borçlar hukuku alanında ele alınır. Joint Venture, franchising, finansal kiralama ve factoring sözleşmeleri örnek olarak sıralanabilir.

  • Borçlar hukuku alanındaki diğer tüm ihtilaflarda ve dava konularında en iyi sonucu alabilmek için etkin hukuki destek sağlanmaktadır.