Aile Hukuku

Aile Hukuku

Eşlerin kendi aralarındaki veya ana-baba ile çocuklar arasındaki kişisel ve mali ilişkiler olarak çeşitli şekillerde doğan ve kısaca aile ilişkileri diyebileceğimiz tüm bu ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütünü ‘aile hukuku’ nu oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda ;

Dar anlamda aile kavramının doğumunu sağlayan , evlilik içi birleşmeden insanındünyaya gelmesi aile hukukunun hareket noktasını belirlemiştir. Böylece , evliliğin nasıl kurulacağı konusunda eşler arasında uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin evlilik öncesinde hazırlanması ya da evlilik birliğinin devamında hangi hükümlere tabi olacağı konusu ile nasıl sona ereceği noktasında ise ; gerek evlenme öncesi nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararın karşılanmasında açılacak davalar , gerek evlilik birliğinin sona ermesinde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları aile hukukunun uğraştığı ilk sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte insan, ister evlilik içinde doğmuş olsun ister evlilik dışı birleşmeden onun ana babası ve diğer hısımlarıyla doğumla kurulan ilişkisi ve bu ilişkiye bağlanan hükümler de aile hukukunun uğraştığı ikinci grup sorunları oluşturmaktadır ( Örn. evlilik dışında doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk mallarının korunması davaları vb.)

Bütün bunların yanında aile hukuku, bir aile düzeninin koruyuculuğundan yoksun küçükler ya da korunmaya muhtaç erginler için de devletin kontrolü altında vesayet teşkilatının onlar yararına nasıl işleyeceğini de düzenlemektedir. ( Vesayet , evlat edinme yasal işlemleri vb.)

Özetle ifade edilmeye çalışılan konuların yanında aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi vb. şeklinde aile hukukuna ilişkin olarak değerlendirilen diğer konularda da en iyi şekilde hizmet sunmak amacıyla müvekkillerimizin yanındayız.